Achtergronden boek - Raes Managment Consultancy

Biesheuvellaan 6
5251 SK Vlijmen
073 - 518 3578
06 - 2155 0418
info@raes-leiderschap.nl

LinkedIn-profiel van Karin Raes weergevenProfiel van Karin Raes weergeven

Achtergronden 'Op karakter naar de top!'

 
Perspectieven

Vooral onbewuste processen zijn cruciaal voor het succes of falen van diversiteitsbeleid. Deze onbewuste processen beschrijven we vanuit drie invalshoeken die meer inzicht geven in deze onbewuste processen: het karakterprofiel van een persoon, fenomenen van overdracht en het systeem van herkomst.

 

 

Karakterprofielen

Het karakter van iemand laat zien hoe hij in bepaalde levensfasen op gebeurtenissen en ervaringen in zijn omgeving heeft gereageerd. Een groot deel van deze reacties heeft zich na verloop van tijd ontwikkeld tot een automatisme. Jee bent je er niet meer bewust van. Bij de interviews zijn we uitgegaan van de karakterprofielen van Jung en Reich en de bio-energetica van Lowen.
Binnen het karakterprofiel van elke mens onderscheiden we zes karakterstructuren. Omwille van de herkenbaarheid voor de lezer hebben we de oorspronkelijke benamingen vervangen.

De oorspronkelijke benaming --> zijn als volgt vervangen:

schizoïde structuur --> 'de overlever'
orale structuur --> 'de behoeftige'
psychopatische structuur ---> 'de uitdager'
symbiotische structuur --> 'de vervloeier'
masochistische structuur --> 'de verdrager'
rigide structuur --> 'de presteerder'

 Kracht van het systeem

Ieder individu brengt, meestal onbewust, elke dag zijn familiesysteem met zich mee naar het werk. Zo draagt u de voetafdruk van uw systeem met u mee. De verborgen dynamieken uit uw familiesysteem (ook wel systeem van herkomst) hebben invloed op uw dagelijks functioneren. Door ingrijpende gebeurtenissen in het familiesysteem wordt de gezonde ordening van relaties in systemen doorbroken. Onbewust nemen familieleden verantwoordelijkheden van anderen over in een poging om het verstoorde evenwicht en de ordening te herstellen; in eerste instantie doen ze dat binnen hun systeem van herkomst. Later zetten ze dit gedrag onbewust voort in andere contexten, ook in hun werk.Overdrachtsrelaties

Naast het karakter van iemand en de persoonlijke geschiedenis, speelt ook de ontwikkeling van vaste gedragspatronen een rol bij succesvolle doorstroom naar een toppositie. Deze patronen ontstaan primair in de ouder-kindrelatie. Onbewust herhalen mensen oude relaties uit het verleden; ook in werkrelaties. Dit fenomeen noemen we 'overdracht'.
 

Voor deelnemers en organisaties die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, lees hier verder