Artikelen - Raes Managment Consultancy

Biesheuvellaan 6
5251 SK Vlijmen
073 - 518 3578
06 - 2155 0418
info@raes-leiderschap.nl

LinkedIn-profiel van Karin Raes weergevenProfiel van Karin Raes weergeven

Artikelen

 

Artikel 'Op karakter naar de top' in Management Development, juni 2013
 
Voor het juni-nummer van het vakblad Management Development heb ik een artikel geschreven over ons boek 'Op karakter naar de top!'
 
Daar ga ik in op het onderscheidende karakter van mannen en vrouwen aan de top ten opzichte van de subtop. Op verzoek van de redactie zoom ik bovendien in op het karakterprofiel waarover toekomstige leiders zouden moeten beschikken, gegeven de huidige en toekomstige uitdagingen. En heb ik daar ook de implicaties toegevoegd van het onderscheidende karakterprofiel voor management development en voor het corporate niveau in organisaties. Deze implicaties zijn gebaseerd op de 18 organisatie- en sectorcases afkomstig uit mijn deel van het onderzoek en latere aanvullingen uit 2012 en 2013.
 
Lees hier verder voor het volledige artikel 
 
  

 
Artikel over 'Op karakter naar de top' in Skipr Magazine, maart 2014
 
Het artikel zoomt in op de noodzaak van diversiteitsontwikkeling in zorgorganisaties, ook aan de top. De focus in dit artikel ligt op de dysfunctionele onbewuste patronen en processen die duurzame diversiteitsontwikkeling in de weg staan; bekend als overdrachtsrelaties. Er wordt ook antwoord gegeven op de vrag waar bestuurders in de zorg als eerste mee zouden moeten beginnen om meer diversiteit te krijgen dan nu het geval is; en waarom bestuurders onder meer aarzelen om aan duurzame diversiteitsontwikkeling te beginnen; het is om meer redenen spannend! Deze laatste inzichten en ervaringen zijn verkregen door opdrachten en gesprekken met bestuurders en commissarissen in de afgelopen twee jaar (2012 en 2013); dus na afronding van het eerste onderzoek.
 
Het artikel is verschenen in maart 2014.