Ervaring - Raes Managment Consultancy

Biesheuvellaan 6
5251 SK Vlijmen
073 - 518 3578
06 - 2155 0418
info@raes-leiderschap.nl

LinkedIn-profiel van Karin Raes weergevenProfiel van Karin Raes weergeven

Ervaring

 

Sinds 1987 ben ik de eerste 14 jaar werkzaam geweest in de sport, bij de gemeente Zundert, B.O.T.S. en daarna bij NOC*NSF. In verschillende rollen: als manager, senior project- en programmamanager, senior adviseur en als docent, trainer en coach.
 
In deze periode begeleidde ik innovatieve verandertrajecten rondom verenigingsondersteuning, buurtsportwerk, strategische beleidsvoering (o.a. eerste Breedtesportnota NOC*NSF), klant- en marktgericht werken (marketing in de sport, professionalisering marktonderzoek sportbonden, marktonderzoek breedtesport NOC*NSF en accountmanagement sportbonden en NOC*NSF) en integrale kwaliteit van dienstverlening (visie op integrale kwaliteit in de sport; ontwikkeling en implementatie IKSport en VO-Opiniepeiler, initiatief INK voor sportbonden en NOC*NSF). Daarnaast begeleidde ik met diverse collega’s en bestuurders de fusie van de vijf landelijke sportstimuleringsorganisaties tot het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB).
 
In die jaren ontdekte ik dat het succes van mijn werk vooral bepaald wordt door de kracht van communicatie: Communicatie werkt als smeerolie of als zand in een machine
 
Daarna werkte ik als management consultant (BMVS Management Consultants) aan veranderingstrajecten in zowel profit- als non-profitorganisaties (financiële dienstverlening, medische zorg, transport, sociale zekerheid en overheden). En gaf ik diverse jaren leiding als (interim-)manager in verschillende profit- en non-profit en publieke organisaties (o.a. Bureau Jeugdzorg Overijssel en Waterschap De Dommel). Ik werkte aan professionalisering van project- en programmamanagement, organisatiebrede verandertrajecten en professionalisering van dienstverlening. Daarbij maakte coaching van directieleden, managers, professionals en/of teams deel uit van mijn werk. Deze coaching was vooral gericht op het versterken van persoonlijk leiderschap, verbeteren van samenwerking en resultaatgerichtheid of om conflicten op te lossen (conflictcoaching).
 
In 2004 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht om vanuit mijn eigen visie en op mijn eigen manier te kunnen werken aan leiderschap en organisatieontwikkeling. Geregeld in samenwerking met collega's. Sinds 2012 werk ik nauw samen met Kirsten van der Kolk.
Ons onderzoek in 2010 en 2011 onder topmensen en Olympisch Kampioenen heeft inzicht opgeleverd in de factoren die hét verschil maken tussen het wel of niet halen van de top en het vermogen om daar te blijven. De tijdens de diepte-interviews gebruikte en ontwikkelde methode biedt inzicht in en handvatten voor de herkenning en ontwikkeling van (top)talenten. De inzichten uit bovenstaande onderzoek zijn in 2019 en 2020 uitgebreid met nieuw onderzoek naar 'Verzilveren van talent' onder uiteenlopende generaties van -20 tot 60+. Deze nieuwe bevindingen krijgen in 2021 e.v. hun vertaling in nieuwe programma's, benaderingen en (maatschappelijke) initiatieven.


Benieuwd? Neem contact op voor een afspraak. 
 
Mijn stijl is open & direct, naar de kern, energiek & daadkrachtig,
empatisch, praktisch en resultaatgericht.


'In het oog van de storm verblijven'