Aanbod FERM Spirit - Raes Managment Consultancy

Biesheuvellaan 6
5251 SK Vlijmen
073 - 518 3578
06 - 2155 0418
info@raes-leiderschap.nl

LinkedIn-profiel van Karin Raes weergevenProfiel van Karin Raes weergeven

Aanbod FERM Spirit

Wat:
  
We bieden een scala aan leiderschapsprogramma's op de volgende niveaus:
 - persoonlijk leiderschap
 - organisatieleiderschap en - ontwikkeling (diversiteit, vitaliteit en duurzaamheid van organisaties)
 - maatschappelijk leiderschap (Corporate Social Responsibility /MVO).


Deze programma's bieden we zowel in-company als open aanbod, en steeds in antwoord op de vraag van de organisatie.
De duur van deze trajecten varieert van eendaagse workshops tot programma's van één of twee jaar.

  


Voor wie:
  
Leiders van organisaties (bestuurders en directies), managers en professionals in profit, non-profit en publieke organisaties die willen (leren) hun talenten optimaal te benutten en te excelleren.

  
Hoe:
 
In ons aanbod combineren we vernieuwende inzichten en methoden met ervaringsgericht leren, binnen en buiten de context van de eigen organisatie.Vormen van sport en bewegen, en voeding maken deel uit van ons programma; op basis van behoefte en maatwerk

 
Waar:
 
We werken op inspirerende en uitdagende plekken; sinds de Corona-crisis doen we dit binnen Nederland; zowel binnen als buiten de organisatie.

  
Waartoe:
 
- Je bent in balans; fysiek, emotioneel, relationeel, mentaal en spiritueel;  je weet hoe je jouw accu op al deze dimensies oplaadt en

  onderhoudt;
- Je weet hoe je op duurzame wijze diversiteit in jouw organisatie en aan de top ontwikkelt en behoudt; je organisatie is divers van de

  werkvloer tot aan de top;
- Je kent je talenten en schaduwkanten en zet deze effectief in;
- Je weet hoe je het talent van je medewerkers optimaal ontwikkelt en benut;
- Je weet hoe je op het juiste moment - ook onder druk - kunt pieken;
- Je bent in staat je grenzen te verleggen met behoud van vitaliteit en veerkracht;

- Je leert hoe je je persoonlijke identiteit en missie koppelt aan die van je organisatie en hoe je iedereen in de organisatie dit zich eigen

  leert maken. 
  

Kortom: je haalt het innerlijk goud in jezelf, je medewerkers en jullie organisatie naar boven en weet dit te vertalen in duurzame en aansprekende resultaten en ontwikkeling.