Disclaimer - Raes Managment Consultancy

Biesheuvellaan 6
5251 SK Vlijmen
073 - 518 3578
06 - 2155 0418
info@raes-leiderschap.nl

LinkedIn-profiel van Karin Raes weergevenProfiel van Karin Raes weergeven

Disclaimer
© 2010 - 2018

Disclaimer

 

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist is of na verloop van tijd verouderd. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

 

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Raes Management Consultancy of haar toeleveranciers respectievelijk samenwerkingspartners. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 getelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Raes Management Consultancy.

 

 

Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan:

Raes Management Consultancy

Biesheuvellaan 6

5251 SK Vlijmen

Telefoon: 073 - 518 3578

Mobiel: 06 - 2155 0418
E-mail: info@raes-leiderschap.nl